การอบรมจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ท่านผู้ประกอบการสามารถเลือกสมัครเข้าอบรมได้ในรุ่นที่สะดวก ดังนี้

กรุงเทพฯ

อบรมที่ห้อง 30618 (ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6/1) ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ ( คลิกเพื่อดูแผนที่ )

8.30 น. - 17.00 น.
***ห้องอบรมมีคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเอง***


 • รุ่นที่ 1 : 19, 20, 22 ตุลาคม 2555                 เต็ม
 • รุ่นที่ 2 : 24 - 26 ตุลาคม 2555                      เต็ม
 • รุ่นที่ 3 : 29 - 31 ตุลาคม 2555                      เต็ม
 • รุ่นที่ 4 : 1 - 3 พฤศจิกายน 2555                   เต็ม
 • รุ่นที่ 5 : 5 - 7 พฤศจิกายน 2555                   เต็ม
 • รุ่นที่ 06 : 8 - 10 พฤศจิกายน 2555                เต็ม
 • รุ่นที่ 07 : 12 - 14 พฤศจิกายน 2555              เต็ม
 • รุ่นที่ 08 : 15 - 17 พฤศจิกายน 2555              เต็ม
 • รุ่นที่ 12 : 17 - 19 ธันวาคม 2555                   เต็ม
 • รุ่นที่ 13 : 20 - 22 ธันวาคม 2555                   เต็ม
 • รุ่นที่ 14 : 24 - 26 ธันวาคม 2555                   เต็ม
 • รุ่นที่ 15 : 7 - 9 มกราคม 2556                      เต็ม
 • (รุ่นพิเศษ รับเฉพาะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้านข้าว, ข้าวพันธุ์พิเศษ, ผ้าทอ, ผลไม้, ผลไม้แปรรูป, อาหารทะเล, อาหารทะเลแปรรูป เท่านั้น)
 • รุ่นที่ 16 : 10 - 12 มกราคม 2556                    เต็ม
 • (รุ่นพิเศษ รับเฉพาะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้านข้าว, ข้าวพันธุ์พิเศษ, ผ้าทอ, ผลไม้, ผลไม้แปรรูป, อาหารทะเล, อาหารทะเลแปรรูป เท่านั้น)

  ท่านที่สนใจสมัครเพิ่มในรุ่นต่อไป กรุณาส่งอีเมล์แจ้งชื่อและเบอร์มือถือมาที่ contact@thaismeportal.com เพื่อทางโครงการจะได้แจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการเปิดรับสมัครเพิ่ม

  ***รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 35 ท่าน***

เชียงใหม่

อบรมที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 21 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( คลิกเพื่อดูแผนผังอาคาร )

8.30 น. - 17.00 น.
***ห้องอบรมมีคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเอง***


หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมในรุ่นที่ยังไม่เปิดรับสมัคร กรุณากรอกอีเมล์ลงในช่องด้านล่างนี้ เพื่อทางโครงการจะได้แจ้งให้ท่านทราบทันทีที่มีการเปิดรับสมัครเพิ่มเติม


ตัวอย่าง : contact@thaismeportal.com