การอบรมใช้เวลา 3 วัน ซึ่งผู้เข้าอบรมต้องมาอบรมครบทั้ง 3 วัน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 200 ราย ที่จะได้รับร้านค้าออนไลน์และโดเมนเนมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 2 ปี ***ห้องอบรมมีคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเอง***

ณ ห้อง 30618 (ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6/1) ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การอบรมวันที่ 1


08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.
การสร้างร้านค้าออนไลน์
 
 • - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ OpenCart และเมนูต่างๆ
 • - การขายแบบ Online และ Offline
 • - การเข้าใช้งานระบบหลังร้านและการตั้งค่าระบบ
 • - การปรับแต่งข้อมูลของร้านค้าและตั้งค่าภาษา
 • 10.30 – 10.45 น.
  พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
  10.45 – 12.00 น.
  การสร้างร้านค้าออนไลน์ (ต่อ)
    - การจัดการหมวดหมู่สินค้า
  - การจัดการสินค้าภายในร้านค้าออนไลน์
  - การตั้งค่าการรับชำระเงิน
  12.00 – 13.00 น.
  พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 14.30 น.
  การสร้างร้านค้าออนไลน์ (ต่อ)
    - การตรวจสอบสต๊อกสินค้า
  - การจัดการข้อมูลร้านค้าและผู้ผลิตสินค้า
  - ระบบจัดส่งสินค้าและค่าขนส่ง
  - การจัดการคูปองส่วนลดและบัตรของขวัญ
  14.30 – 14.45 น.
  พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
  14.45 – 16.00 น.
  การสร้างร้านค้าออนไลน์ (ต่อ)
    - การจัดการระบบภาษี
  - การจัดการเขตภูมิศาสตร์
  - การตรวจสอบคำสั่งซื้อ
  16.00 – 17.00 น.
  ถาม-ตอบ และให้ผู้เข้าอบรมทบทวนและทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง
  โดยมีวิทยากรและวิทยากรผู้ช่วยให้การแนะนำ
     
     

  ณ ห้อง 30618 (ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6/1) ชั้น 6
  อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

  การอบรมวันที่ 2


  08.00 – 08.30 น.
  ลงทะเบียน
  08.30 – 10.30 น.
  การสร้างร้านค้าออนไลน์ (ต่อ)
   
 • - การตรวจสอบรายชื่อและกลุ่มลูกค้า
 • - การจัดการความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าจากลูกค้า
 • - การจัดการป้ายโฆษณา
 • - การตรวจสอบรายงานทางสถิติ
 • 10.30 – 10.45 น.
  พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
  10.45 – 12.00 น.
  การสร้างร้านค้าออนไลน์ (ต่อ)
   
 • - การใช้งาน E-Newsletter
 • - การจัดการผู้ดูแลร้านค้า
 • - การจัดการสินค้าแบบดาวน์โหลด
 • - การตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบ
 • 12.00 – 13.00 น.
  พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 15.00 น.
  การทำการตลาดออนไลน์
   
 • - เทคโนโลยีและแนวโน้มในการทำการตลาดออนไลน์
 • - การประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อธุรกิจ
 • - กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ
 • 15.00 – 15.15 น.
  พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
  15.15 – 16.00 น.
  Search Engine Optimization
   
 • - รู้จักกับ SEO เบื้องต้น
 • - เครื่องมือและเทคนิคในการทำ SEO
 • 16.00 – 17.00 น.
  ถาม-ตอบ และให้ผู้เข้าอบรมทบทวนและทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง
  โดยมีวิทยากรและวิทยากรผู้ช่วยให้การแนะนำ
  และเลือกโดเมนเนมที่ต้องการใช้ (ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือก)
     
     

  ณ ห้อง 30618 (ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6/1) ชั้น 6
  อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

  การอบรมวันที่ 3


  08.00 – 08.30 น.
  ลงทะเบียน
  08.30 – 10.30 น.
  การถ่ายภาพเพื่อธุรกิจ
   
 • - รู้จักกับอุปกรณ์และวิธีใช้ในการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ
 • - การประยุกต์หาเครื่องมือทดแทนอุปกรณ์ของมืออาชีพ
 • 10.30 – 10.45 น.
  พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
  10.45 – 12.00 น.
  การถ่ายภาพเพื่อธุรกิจ (ต่อ)
   
 • - การจัดองค์ประกอบของภาพ
 • - เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าแต่ละประเภท
 • 12.00 – 13.00 น.
  พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 15.00 น.
  ถ่ายภาพสินค้าจริง
   
 • - จัดวางและถ่ายภาพสินค้าให้ผู้เข้าอบรม
 • 15.00 – 15.15 น.
  พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
  15.15 – 16.00 น.
  ถ่ายภาพสินค้าจริง (ต่อ)
   
 • - จัดวางและถ่ายภาพสินค้าให้ผู้เข้าอบรม
 • 16.00 – 17.00 น.
  ถาม-ตอบ โดยวิทยากรช่างภาพมืออาชีพ